قابل توجه گیمرهای محترم، دوستان شما با دونستن اصطلاحات بکار رفته در گیم‌های مورد علاقه‌تون بیشتر از گیم لذت ببرین. دوره‌های کوتاه مدت و چندجلسه‌ای گیم در آموزشگاه ما به صورت خصوصی و نیمه‌خصوصی شما را در فعر گیم‌هاتون غرق می‌کنه تا اوج هیجان و لذت رو در اونجا تجربه کنین.