این کتاب به همت مدیریت محترم آموزشگاه، سرکار خانم طاهره پاشایی، با تجربه بیش از ۲۵ سال تدریس آموزش زبان انگلیسی به رشته تحریر درآمده است و در آن از آخرین تکنیک‌ها و روش‌های آموزش الفبا استفاده گردیده است. برای تهیه این کتاب میتوانید به آموزشگاه مراجعه نمائید.