• مدیریت
null

طاهره پاشایی

مدیر واحد خواهران

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران

null

محمد اسدی

مدیر واحد برادران

فوق لیسانس مدیریت آموزشی، معاونت دبیرستان چمران ارومیه

null

پریا ثروت جو

مدیراجرایی و منابع انسانی

لیسانس مهندسی لیزر و اپتیک

null

امین رئوف

مدیر سامانه‌های آنلاین آموزشگاه

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

null

صونا صفری

مسئول واحد اداری

لیسانس مدیریت اجرایی

null

مهران پورملک‌نژاد

سوپروایزر واحد جوانان و بزرگسالان

لیسانس عمران از دانشگاه ارومیه

null

راضیه حیدری

سوپروایزر واحد کودکان و نوجوانان

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

فائزه مجدی

مدرس

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز

null

مهدیه الچوبی

مدرس

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

پوریا طایفه

مدرس

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه ارومیه

null

لعیا ملکی

مدرس

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز

null

فاطمه پاشاپور

مدرس

لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

زهرا احمدیان

مدرس

لیسانس مدیریت جهانگردی از دانشگاه تبریز

null

نوا اقدامی

مدرس

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

رویا تندرست

مدرس

لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

شیما شاهی

مدرس

فوق‌لیسانس زیست شناسی از دانشگاه تهران

null

رضا کاظم زاده

مدرس
null

ایمان پرک

مدرس

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی