• مدیریت
null

طاهره پاشایی

مدیر واحد خواهران

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران

null

محمد اسدی

مدیر واحد برادران

فوق لیسانس مدیریت آموزشی، معاونت دبیرستان چمران ارومیه

null

پریا ثروت جو

مدیراجرایی و منابع انسانی

لیسانس مهندسی لیزر و اپتیک

null

صونا صفری

مسئول واحد اداری

لیسانس مدیریت اجرایی

null

راضیه حیدری

مدرس

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

مهران پورملک‌نژاد

مدرس

لیسانس عمران از دانشگاه ارومیه

null

فائزه مجدی

مدرس

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز

null

امین رئوف

مدرس و پشتیبان سامانه‌های آنلاین

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

null

سپیده حسین زاده

مدرس

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید مدنی تبریز

null

مهدیه الچوبی

مدرس

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

پوریا طایفه

مدرس

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه ارومیه

null

رویا تندرست

مدرس

لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

لعیا ملکی

مدرس

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز

null

زهرا احمدیان

مدرس

لیسانس مدیریت جهانگردی از دانشگاه تبریز

null

نوا اقدامی

مدرس

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

فاطمه پاشاپور

مدرس

لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

مریم انوری فرد

مدرس

لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

صدرا رزبان حقیقی

مدرس

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

null

هومن مولودی

مدرس

لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه ارومیه

null

ایمان پرک

مدرس

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی