آکادمی زبان اطلس از مدرسان انگلیسی باتجربه برای ترم جدید دعوت به همکاری می‌نماید.

آدرس: بلوار رودکی – باباطاهر، ساختمان اطلس  تلفن: ۳۳۶۶۱۰۲۹